Wycieczka do Ziemi Sandomierskiej 19-21 sierpnia 2022

595,00 

Świadczenia organizatora:

  • transport autokarem,
  • dwa noclegi w pokoju 3 lub 4-osobowym
  • dwa śniadania,
  • dwie obiadokolacje,
  • opiekę pilota,
  • lokalnych przewodników,
  • ubezpieczenie KL i NNW.

Dopłata do pokoju 1-osobowego- 160 zł

Dopłata do pokoju 2-osobowego- 40 zł/os

Płatne w dniu wyjazdu:

Koszt realizacji programu (bilety wstępów do zwiedzanych obiektów: Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, opactwo cystersów w Jędrzejowie, Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu, Zamek Sandomierski, Pałac w Baranowie Sandomierskim, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, rejs statkiem po Wiśle i Muzeum Ojca Mateusza)

  • Bilety ulgowe 120 zł/os
  • Bilety normalne 150 zł/os

Ceny biletów wstępów mogą ulec zmianie.

Kategorie: ,
Ramowy harmonogram wycieczki:

Dzień I

5.00 Wyjazd z Kalisza

5.00-10.00 Trasa do Jędrzejowa

10.00-11.00 Zwiedzanie Opactwa w Jędrzejowie

11.00-12.30 Zwiedzanie Jędrzejowa z przewodnikiem

12.30-13.30 Czas wolny na obiad we własnym zakresie

14.00-15.00 Zwiedzanie muzeum zegarów

15.00-15.30 Spacer po ogrodzie czasu

15.30-16.30 Trasa do Wiślicy

16.30-18.00 Zwiedzanie Wiślicy z przewodnikiem

18.00-19.30 Trasa do Sandomierza

19.30-20.00 Kolacja

20.00-20.30 Zameldowanie w hotelu

Dzień II

8.00-9.00 Śniadanie

9.00-9.30 Wykwaterowanie

10.00-10.40 Podziemna Trasa Turystyczna

10.45-11.20 Muzeum Ojca Mateusza (zwiedzanie bez przewodnika)

11.45-12.45 Zwiedzanie Zamku Sandomierskiego

13.00-14.00 Czas wolny na obiad we własnym zakresie

14.00-16.00 Spacer po Sandomierzu z przewodnikiem cz. 1

16.00-16.30 Rejs statkiem po Wiśle

16.30-18.30 Spacer po Sandomierzu z przewodnikiem cz. 2

19.00-19.30 Kolacja

19.30 Czas wolny w hotelu

W czasie spaceru po Sandomierzu z przewodnikiem zwiedzimy (rzeczywista kolejność zwiedzania może być inna): Bazylika Katedralna, Kościół Świętego Jakuba (romański, wybudowany w 1226 roku), Kościół Św. Józefa z kryptą Teresy Izabelli Morsztynówny , Ucho Igielne, Dom Długosza, Collegium Gostomianum, Rynek, Ratusz, Kamienice, Synagoga, kościół Świętego Michała, kościół Świętego Ducha.

Dzień III

8.00-9.00 Śniadanie

9.00-9.30 Wykwaterowanie z hotelu

9.30-10.30 Trasa do Baranowa Sandomierskiego

11.00-12.30 Zwiedzanie z przewodnikiem pałacu w Baranowie Sandomierskim oraz przejście Podziemną Trasą Turystyczną

12.30-15.00 Czas wolny na spacer po parku i ogrodach oraz na obiad we własnym zakresie

15.00-16.00 Trasa do Ujazdu

16.30-17.30 Zwiedzanie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

18.00-23.30 Trasa powrotna

Harmonogram godzinowy może ulec minimalnym zmianom. Najdalej dzień przed wycieczką każdy uczestnik otrzyma sms z przypomnieniem godziny i miejsca wyjazdu. W przypadku braku sms’a prosimy o telefon na 885 360 569. Pod tym numerem można też się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań.  Jesteśmy też do dyspozycji mailowo: antolczyktravel@gmail.com

Opactwo w Opatowie

Ufundowany w 1140 roku klasztor cystersów w Jędrzejowie. Na początku XII w. w pobliżu źródeł Białej Nidy, nad Brzeźnicą (dziś tereny Jędrzejowa) został wzniesiony przez Jaksów- Gryfitów rodowy kościół św. Wojciecha wraz z rezydencją. Kościół ten konsekrował biskup krakowski Maurus, a uposażył jego następca Radost Gaudensjusz herbu Poraj. Przypuszczalnie rezydencja i kościół mogły być siedzibą kanonika krakowskiego Janika Jaksy-Gryfity, który, wraz ze swym bratem Klemensem z Klimontowa, palatynem krakowskim, ufundował pierwszy klasztor cystersów na ziemiach polskich. Miejsce to określane było w dokumencie fundacyjnym cystersów jako Brynsich, Bryszyn, Brzeźnica. W 1114 r. przybył tu z opactwa Morimond w Szampanii konwent cystersów pod przewodnictwem o. Mikołaja, sprowadzony przez późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego Janika. Klasztor w Brzeźnicy założono w 1140 r. jako 21 filię Morimondu. Otrzymał on nazwę Morimondus Minor (Morimond Mniejszy). Cystersi zorganizowali osadę dla ludności, którą później nazwano Jędrzejowem (Andreovia). Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia patrona wschodu św. Andrzeja Apostoła, gdzie cystersi prowadzili misję, stąd Andreovia, czyli Droga św. Andrzeja. Fundator, Jan Gryfita, uposażył klasztor częścią swego majątku rodowego. Klasztor jędrzejowski w roku 1149 otrzymał akt erekcji do rangi opactwa. Bolesław Kędzierzawy nadał wówczas przywilej fundacyjny, zwalniając od danin i ciężarów książęcych. Uroczystej konsekracji nowego kościoła, poświęconego Wniebowziętej Najświętszej Maryi Pannie, patronce zakonu cysterskiego, dokonał w 1210 roku biskup krakowski Wincenty Kadłubek. Opatowi Janowi II Jędrzejów zawdzięcza, że z klasztornej osady stał się miastem. Przywilej lokacyjny na prawie średzkim otrzymał w 1271 roku od księcia Bolesława Wstydliwego. Klasztor zachował obowiązek udzielania stacji. Pod koniec średniowiecza, w roku 1447, opatem został Mikołaj Odrowąż z Rembieszyc. Wytyczył on plan gruntownej przebudowy klasztoru oraz modernizacji kościoła klasztornego. W 1475 r. przebudował klasztor z krużgankami, wprowadził gotyk do romańskiego kościoła, zbudował odrębny budynek opatówki z hospicjum. Do prac artystycznych w opactwie zapraszał mistrzów. Pracował tu Wit Stwosz i krakowscy złotnicy: Mikołaj Kregler i Mikołaj Breimer. W miejsce zniszczonego XII-wiecznego kościółka parafialnego zbudował w 1479 nowy, gotycki kościół (dziś św. Trójcy). Centralnymi budowlami powstających opactw były bazylika bezwieżowa na planie krzyża łacińskiego i klasztor skupiony wokół wirydarza. Pozostałe budynki spełniały rolę pomocniczą, głównie gospodarczą. Mocą zawartego ze Stolicą Apostolską konkordatu wschowskiego w 1737 roku królowie Polski mieli prawo mianować tutaj opatów komendatoryjnych. W 1800 klasztor spłonął, w wyniku pożaru zniszczeniu uległa biblioteka klasztorna. Zakon cysterski skasował car Aleksander I w 1819. W 1831 w budynkach poklasztornych powstał szpital wojenny, a ostatni cysters Wilhelm Ulawski zmarł w roku 1855. Obowiązki duszpasterskie przejęli oo. reformaci. Gdy w 1870 r. Jędrzejów utracił prawa miejskie reformatów usunięto z klasztoru za poparcie powstania styczniowego. W 1872 r. władze rosyjskie umieściły w gmachu poklasztornym seminarium nauczycielskie. Cystersi wrócili do Jędrzejowa dopiero w 1945 roku. W 1953 klasztor jędrzejowski został podniesiony do rangi przeoratu, a w 1989 nadano mu ponownie rangę opactwa.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

To pełna magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym zlokalizowanym w miejscowości Ujazd. Krzysztof Ossoliński postanowił zbudować siedzibę, która zaćmiłaby wszystkie pozostałe siedziby magnackie w Polsce i nie tylko. Zamek w Ujeździe powstawał w czasie 1621-1644 w trzech fazach. Budynek główny i fortyfikacje wzniesiono w latach 1621- 27. Kolejna faza to rozbudowa wieży zegarowej (bramnej), udokumentowana datą 1631 r. wyrytą w tablicy uszakowej przy wejściu. Faza ta łączyła się ze zmianą nazwy siedziby. Dotychczas używana była nazwa Krzysztopór łącząca imię fundatora z nazwą herbu rodu Ossolińskich. Kolejna nazwa Krzyżtopór używana jest do dziś. Na bramie głównej umieszczono wówczas znacznych rozmiarów krzyż i topór. Zamek Krzyżtopór wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę mieszkańców z funkcją obronną, ukazuje ścisłe związki z jedną z najwspanialszych włoskich rezydencji – własnością rodu Farnese – zamkiem Caprarola, który Krzysztof Ossoliński odwiedził w czasie swej podróży do Rzymu. Obronny zamek został wzniesiony na nietypowym planie wpisanej w pięciobok bastionowej fortyfikacji. Pałac, fortyfikacje i ogród trzy główne elementy założenia – zostały powiązane osiowo. O projektancie niestety nic nie wiadomo. Dzięki odkryciom w Archiwum miasta Krakowa udokumentowany jest jako budowniczy wymieniony w 1633 r. włoski architekt Lorenzo Senes (Laurentius Senes, Muretto de Sant in Gryzonia). Sala jadalna w wieży miała ponoć szklany strop, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybkami. W podziemiach tejże wieży znajduje się do dziś źródełko dające wodę o nazwie Krzyżtopożanka mającą wyjątkowe własności smakowe a nawet lecznicze. W prawej stajni panują znakomite warunki akustyczne. Są tak doskonałe, że budzą zachwyt znawców, którzy sugerują właścicielom obiektu organizację koncertów. Skłonności do astrologii i magii, jakie przejawiał Krzysztof Ossoliński, ujawniły się również przy budowie Krzyżtoporu. Nad wejściem w wieży bramnej umieszczono hieroglif przypominający stylizowaną literę W. Ma ona symbolizować, zgodnie z księgą kabały, wieczne trwanie tego miejsca. Inni dopatrują się w niej herbu Habdank. Krzyżtopór miał mieć podziemne połączenie z Ossolinem. Ongiś Jerzy i Krzysztof jeździli tym lochem do siebie w odwiedziny. Droga ta miała być wyłożona głowami cukru, aby sanie poruszały się łatwiej i szybciej. W miejscu, gdzie dawniej były wspaniałe ogrody w stylu włoskim i francuskim, znajduje się dziś skromny krzyż upamiętniający kilkudziesięciu więźniów z Ostrowca Św. rozstrzelanych tutaj przez żandarmerię niemiecką w 1944 r. Powodem egzekucji był atak polskich partyzantów na samochód niemieckiego starosty Opatowa, w wyniku którego zmarła ciężarna żona starosty.

Pałac w Baranowie Sandomierskim

Już w średniowieczu na prawym brzegu Wisły, na skraju osady baranowskiej istniał dwór obronny, który w XVI wieku przeszedł we władanie rodziny Leszczyńskich. Wkrótce powstała tu wspaniała renesansowa rezydencja. Zamek w Baranowie Sandomierskim wzniesiony został w typie „palazzo in forteca”, na planie czworoboku, z narożnymi basztami łączącymi poszczególne skrzydła otaczające prostokątny arkadowy dziedziniec. Dwie kondygnacje kolumnowych arkad, wspartych na ozdobionych maszkaronami cokołach oraz reprezentacyjna klatka schodowa to wspaniałe dzieła Santi Gucciego. Wnętrze rezydencji zdobią sztukaterie, polichromie, obrazy i inne ozdoby. W latach 60. XX wieku zamek w Baranowie Sandomierskim przeszedł gruntowną renowację i dziś prezentuje się wspaniale, kryjąc w swych wnętrzach Muzeum oraz hotel. W podziemiach natomiast powstała dostępna dla turystów Zbrojownia Rycerska. Równie piękny jest park otaczający posiadłość. Zespół zamkowo-parkowy w Baranowie Sandomierskim stanowi jeden z najcenniejszych pomników świeckiego budownictwa z czasów polskiego Odrodzenia, mówiący o wytwornym smaku i elegancji znamienitej rodziny Leszczyńskich.

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu

Połączony w trasę turystyczną zespół dawnych miejskich piwnic i składów, znajdujący się w Sandomierzu. Wejście do podziemi znajduje się przy Rynku, natomiast wyjście – w budynku sandomierskiego Ratusza. Sandomierska trasa została udostępniona zwiedzającym w 1977 roku. Do jej powstania przyczyniły się występujące w latach 60. XX wieku zapadliska i katastrofy budowlane w mieście. W ich następstwie, w 1963 roku zespół pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracował program, mający na celu ratowanie Starego Miasta. W wyniku tych działań odkryto kilkukondygnacyjny zespół podziemnych pomieszczeń i wyrobisk. Celem ustabilizowania gruntu pod budynkami, rok później rozpoczęto prace górnicze, wykonywane przez pracowników Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. W ich trakcie ze względów konstrukcyjnych zlikwidowano część pomieszczeń, natomiast z pozostałych utworzono trasę turystyczną. Trasa składa się z 34 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią. Składają się na nią pochodzące z XIV i XV wieku kupieckie piwnice i składy; w części udało się zachować pierwotne obmurowania. Długość trasy liczy 470 metrów i biegnie pod budynkami przy ul. Opatowskiej 1 i 2, Rynku od 5 do 10 oraz ulicami: Oleśnickich, Opatowską, Bartolona oraz Rynkiem. W części sal znajdują się ekspozycje związane z historią Sandomierza, życiem codziennym jego mieszkańców oraz tutejszym rzemiosłem. Podczas zwiedzania przywoływane są liczne legendy związane z miastem, w tym najsłynniejsza o Halinie Krępiance i ocaleniu grodu przed Tatarami w XIII wieku.

Muzeum Ojca Mateusza

Muzeum, Sala Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza w Sandomierzu – tak nazywa się miejsce bardzo mocno związane z serialem Ojciec Mateusz. Można tu oglądać figury woskowe głównych bohaterów serialu Ojciec Mateusz oraz są odwzorowane wnętrza: serialowej plebanii, kościoła, celi aresztu, gabinetu biskupa czy wnętrze komisariatu policji.

Zobaczyć na niej można bardzo realistyczne figury głównych bohaterów w otoczeniu scenografii przeniesionej wprost z planu zdjęciowego. U nas, tak jak na ekranie, Natalia Borowik, serialowa gosposia Ojca Mateusza gotuje w swojej uroczej kuchni. Z kolei podinspektor Orest Możejko rozmyśla w swoim gabinecie nad najnowszą sprawą. Mietek Nocul czujnie patrzy na osadzonego w policyjnej celi. A co robi Ojciec Mateusz? Przyjdź i wejdź do środka i przekonaj się na własne oczy.

Wszystkie pomieszczenia zostały zaaranżowane na wzór serialowych wnętrz z użyciem oryginalnych elementów scenografii. Na powierzchni trzystu metrów kwadratowych stworzono przestrzeń, która wiernie oddaje klimat z najbardziej popularnych miejsc serialu Ojciec Mateusz.

Odwiedzający wejdą do kościoła, odwiedzą pokój biskupa, plebanię, posterunek policji i celę. Niecodzienną atrakcją są naturalnych rozmiarów postaci woskowe aktorów. Można zobaczyć przy pracy księdza Mateusza Żmigrodzkiego, gospodynię Natalię Borowik oraz policjantów – Oresta Możejkę i Mieczysława Nocula. A co najważniejsze, można robić zdjęcia do woli i fotografować się z aktorami.

Muzeum Zegarów w Jędrzejowie

Specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. Powstało w oparciu o prywatną kolekcję lekarza z Jędrzejowa Feliksa Przypkowskiego, który od 1895 roku gromadził zabytkowe zegary słoneczne, a także literaturę i inne materiały poświęcone gnomonice, następnie znacząco rozbudowaną przez jego syna Tadeusza Przypkowskiego.

Stała wystawa kolekcji Feliksa Przypkowskiego została udostępniona publicznie w 1909 w Jędrzejowie i od tego czasu była ciągle rozbudowywana i eksponowana w różnych budynkach z wyjątkiem okresu obu wojen światowych. 3 lutego 1962 Przypkowscy przekazali kolekcję państwu, które utworzyło na jej bazie Państwowe Muzeum im. Przypkowskich przy czym fundatorzy zachowali wpływ na kształt muzeum, ponieważ Tadeusz, a po jego śmierci jego syn Piotr byli dyrektorami tej instytucji. Muzeum mieści się w dwóch sąsiadujących zabytkowych domach: byłej aptece klasztornej z 1712 roku i domu farmaceutów z tego samego okresu, nabytym i przebudowanym w 1868 roku przez Przypkowskich. Na tym ostatnim znajduje się kopuła obserwatorium astronomicznego z 1913, a ściany od podwórza pokrywa neorenesansowe sgraffito z 1955. Apteka działała w historycznych pomieszczeniach do czasu utworzenia muzeum, kiedy oba domy zostały wykupione przez państwo. Muzeum posiada szereg bardzo zróżnicowanych tematycznie działów. Główny dział obejmuje zegary słoneczne i inne typy zegarów od XVI do XX wieku (np. zegary wodne, klepsydry, świece zegarowe), w tym wiele dzieł o wielkiej wartości artystycznej, pochodzących z najlepszych warsztatów Europy. Do najciekawszych eksponatów zalicza się np.: zegar słoneczny z armatką strzelającą w południe wykonany w Paryżu dla króla Stanisława Leszczyńskiego, zegar słoneczny z XVI wieku wykonany przez Erazma Habermela, XVII–wieczną klepsydrę wodną wykonaną z majoliki. Uzupełnieniem tych zbiorów jest kolekcja przyrządów astronomicznych i ksiąg poświęconych astronomii i gnomonice. Kolekcja zegarów w Jędrzejowie zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczebności i wartości eksponatów, po Planetarium w Chicago i Science Museum w Oksfordzie.

Inne znaczące działy muzeum to:

– Dział grafiki i ekslibrisów posiadający w swych zbiorach okazy począwszy od XV wieku.

– Dział rzemiosła artystycznego i historyczny, w tym przede wszystkim kolekcja eksponatów wyposażenia, pism i literatury związanych z Legionami Polskimi, w tym z Józefem Piłsudskim, który kwaterował w siedzibie muzeum w 1915. Liczne są też pisma królów i możnowładców polskich oraz znanych artystów, pisane m.in. do Przypkowskich.

– Dział gastronomii obejmujący naczynia kuchenne oraz bogato zdobione, często srebrne zastawy stołowe, porcelanę stołową, książki kucharskie i zbiory zabytkowych menu. Część tej kolekcji eksponowana jest w zabytkowych piwnicach z XVIII wieku oraz w kuchni z 1906.

Zachowane lub odtworzone zostały wnętrza pokojów z początku XX wieku, wyposażone w meble, dywany, obrazy i bibeloty z epoki, a także w zbiory ozdobnych mebli XVII i XVIII-wiecznych oraz w rokokowe obicia z kurdybanu.

Muzealna biblioteka posiada wiele cennych starodruków i inkunabułów z okresu 1480–1800, m.in. De Revolutionibus Mikołaja Kopernika wydane w 1566 w Bazylei, Liber Chronicarum wydane w Norymberdze w 1493, pierwsze wydanie O architekturze ksiąg dziesięć Witruwiusza z 1548, książki z biblioteki króla Zygmunta Augusta a także książki z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huygensa.

Zamek Sandomierski

Zamek królewski w Sandomierzu został wybudowany na skarpie wiślanej przez Kazimierza Wielkiego w XIV w. Początkowo budowla utrzymana w stylu gotyckim. W XVI wieku zamek został rozbudowany i nabrał charakteru renesansowego. Na przestrzeni wieków wykonywano liczne prace budowlane zmieniające wygląd i przeznaczenie zamku. Po trzecim rozbiorze Polski władze austriackie przeznaczyły budynek zamkowy na więzienie i siedzibę sądu kryminalnego. Od 1986 roku w odrestaurowanych pomieszczeniach zamku ma siedzibę Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. W kolejnych latach wyremontowano mur oporowy od strony południowo- wschodniej, dach i poddasze oraz odrestaurowano basztę południową i salę rycerską.

Zwiedzając muzeum zobaczyć można wystawy stałe:

– „Sandomierskie dziedzictwo” – wystawa prezentująca zabytki związane z historią Sandomierza

– Dawna wieś sandomierska

– Ciemne ścieżki – wystawa poświęcona Jarosławowi Iwaszkiewiczowi

– Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

– Dzieje zamku sandomierskiego

– Dawna kuchnia królewska – zbiory artystyczne..Rzemiosło – malarstwo (XVII – XX w.)

– Salonik mieszczański.

Miejsca zbiórek:

Ostrów Wielkopolski- przystanek autobusowy przy Galerii Ostrovia ul. Kaliska (w formie antenki z dopłatą 30 zł/os w obie strony)

Nowe Skalmierzyce- Przystanek Autobusowy Rynek przy ulicy Kaliskiej, pod drugiej stronie ulicy od Hotelu Lazur (w formie antenki z dopłatą 20 zł/os w obie strony)

Kalisz- parking przy Tesco, ul. Majkowska

Opatówek-

Błaszki-

Sieradz-

Inne miejsca do uzgodnienia

 

Przed lub od razu po zakupie prosimy kliknąć  formularz umowy on-line i wypełnić go.

ŻYCZYMY UDANEJ I PRZYJEMNEJ PODRÓŻY 🙂

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wycieczka do Ziemi Sandomierskiej 19-21 sierpnia 2022”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *